Mesaj din partea lui Dumnezeu:

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.“
(Ioan 3:16).
 Biserica din Klagenfurt este formată din mai multe persoane credincioase Dumnezeului şi Tatălui nostru, Creatorul universului şi omenirii, lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume pentru salvarea omenirii şi Duhului Sfânt, care a fost trimis în sprijinul nostru. Împreună formăm Biserica lui Dumnezeu care nu este reprezentată printr-o clădire, ci prin oamenii care îl recunosc pe Dumnezeu ca Tată. Activitatea noastră principală este predicarea Evangheliei lui Dumnezeu pentru salvarea tuturor oamenilor.
 
 


DEPARTAMENTE 

Crezul


Noi credem într-un singur Dumnezeu, existând etern în trei persoane : Dumnezeu Tatăl,
  Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt.


Mai multe informaţii


Orar


 
 
 


spre început
Made with love by Pfingstkirche Klagenfurt
Copyright 2014 - 2022
Impressum